1. نرگس اورعی , مظفر چشمه سهرابی , علی صنایعی , هادی جباری نوقابی , بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان , پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۱۳-۱۳۲
 2. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل , اندیشه آماری , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱-۷
 3. حسین حملی , رضی‌الله جعفری جوزانی , کتایون نفوذی , جواد اشرفی هلان , هادی جباری نوقابی , بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی , دامپزشکی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۵۱-۵۹
 4. حسین حملی , رضی الله جعفری جوزانی , کتایون نفوذی , جواد اشرفی هلان , هادی جباری نوقابی , مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان , دامپزشکی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۱-۱۶
 5. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا , علوم آماری ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۱۹-۱۳۴
 6. منصوره کوهی , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , سیدحسین ثنائی نژاد , هادی جباری نوقابی , ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود , پژوهش های اقلیم شناسی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۵-۵۳
 7. نرگس اورعی , مظفر چشمه سهرابی , هادی جباری نوقابی , آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی , نظام ها و خدمات اطلاعاتی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۱۶
 8. محمدتقی شاکری , وحید قوامی قنبرآبادی , حبیب اله اسماعیلی , هادی جباری نوقابی , فاطمه همایی شاندیز , حسین باغیشنی , تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصل , دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۱۴
 9. پروین سالاری , انورسادات نایبی نیا , مرتضی مدرس غروی , فاطمه وحید رودسری , هادی جباری نوقابی , بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنان , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۳۴۶-۳۵۵
 10. مرضیه مالکی , محمد قادری , طاهره اشک تراب , هادی جباری نوقابی , علی زاده محمدی , بررسی تاثیر موسیقی ملایم بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش های مراقبت ویژه , افق دانش , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۶۶-۷۵
 11. حبیب اله اسماعیلی , محمدتقی شاکری , فاطمه سلمانی , هادی جباری نوقابی , زهره دلیرثانی , کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانی , دانشکده دندانپزشکی مشهد , دوره ( ۳۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۵۷-۱۶۴
 12. سعادت میر صدرایی , مهدی فرزادنیا , فاطمه حیدری , مهدی رحیمی , هادی جباری نوقابی , ثریا کاخی , روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص لنفوم هوجکین و مقایسه آن با روش های متداول , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۲۱۴-۲۲۱
 13. پروین سالاری , الهه بنفشه , پریاحبرانی , هادی جباری نوقابی , بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمان , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۳۰۲-۳۱۱
 14. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه , ندا , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۳-۲۱
 15. عباسعلی زراعتی , مسیح نقیبی , هادی جباری نوقابی , بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۴۵-۵۲
 16. مهدی طالب پور , علیرضا حسینی , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور , پژوهش در علوم ورزشی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴, صفحه ۱۰۹-۱۳۰